About AACD

We Stand for Responsible Esthetics
About AACD

AACD Past Presidents


 
Immediate Past President
Salvatore Lotardo, DDS, AAACD
2020 - 2021
Elizabeth Bakeman, DDS, FAACD
2019 - 2020
J.A. Reynolds, DDS, AAACD
2018 - 2019
               
                             
Dwight Rickert, CDT, FAACD
2017-2018
Chiann Gibson, DMD, AAACD
2016 - 2017
Joyce Bassett, DDS, FAACD
2015 - 2016
James Hastings, DDS, AAACD
2014 - 2015
Jack Ringer, DDS, FAACD
2013 - 2014
Ron Goodlin, DDS, AAACD
2012 - 2013
John K. Sullivan, DDS, AAACD
2011 - 2012
Hugh Flax, DDS, AAACD  
2010 - 2011
Michael R. Sesemann, DDS, FAACD
2009 - 2010
Mickey Bernstein, DDS, AAACD
2008 - 2009
Laura Kelly, AAACD
2007 - 2008
Marty Zase, DMD, AAACD
2006 - 2007
Nicholas Davis, DDS, FAACD
2005 - 2006
Larry Addleson, DDS, FAACD
2004 - 2005
Mike Malone, DDS, AAACD
2003 - 2004
Wynn Okuda, DMD, FAACD
2002-2003
Arthur Chal, DDS, AAACD
2001 - 2002
Dean Lodding, DDS, AAACD
2000 - 2001
Norm Feigenbaum, DDS, FAACD
1999 - 2000
Joe Carrick, DDS, FAACD
1998 - 1999
Ken Glick, DDS, FAACD
1997- 1998
                                        
Craig Mabrito, DDS, FAACD
1996 - 1997
Daniel Mayeda, DDS, FAACD
1995 - 1996
Sidney Markowitz, DDS, FAACD
1994 - 1995
Jeffrey Golub-Evans, DDS, FAACD
1993 - 1994
Jonathan Scharf, DMD, FAACD
1992 - 1993
George Freedman, DDS, FAACD
1991 - 1992
John Kanca, III, DMD, FAACD
1990 - 1991
Paul Landman, DDS, FAACD
1989 - 1990
Jeff Morley, DDS, FAACD
Co-Founder
1987 - 1989
Jack Kammer, DDS, FAACD
Founding Father
1984 - 1987

President's Award Recipients
 

SaveSave

About AACD Starts Here


Facebook Feed


 
 
 

Twitter Feed